Skip to main content
Tag

sadnji oraha

prvi koraci u sadnji oraha

Prvi koraci u sadnji oraha!

By Saveti

5 preduslova za sadnju oraha: Obratite pažnju na svetlost, vlažnost, temperaturu, kvalitet zemljišta kao i sadnica!

Ako želite da se bavite sadnjom oraha, prethodno se morate postarati da imate sve potrebne uslove da on izraste na pravi način. Zato posebnu pažnju morate obratiti na klimatske faktore, odnosno na svetlost, vlažnost i temperaturu.

* Svetlost

Svetlost je jako bitan faktor za sve koji se bave sadnjom oraha. Nikako ne smete dozvoliti da vaš usev ne bude podjedanko i dovoljno osvetljen, pošto u suprotnom rizikujete da delovi koji su bez svetlosti odumru.

* Temperatura

Olakšavajuća okolnost za poljoprivrednike u Srbiji je temperatura koja je više nego povoljna za sadnju oraha. Proizvodnja je moguća je u rasponu od neverovatnih -20 do čak +35 stepeni, dok se orah najbolje razvija na temperaturama od 20 do 25 stepeni. Naravno, svaka sadnica je slučaj za sebe, tako da od kvaliteta, sorte i faze rasta zavise preciznije karakteristike.

* Voda i padavine

Može se reći da je ovde ključ umerenost. Naime, iako orah nema neke preterano velike potrebe za vodom, ova tečnost je je jedan od najvažnijih uslova za pravilan razvoj vaših sadnica. Orah može uspeti i u suvim klimama, ali s druge strane – suša i jake padavine već mogu izazvati velike probleme. Najpovoljnije je ako je vlažnost vazduha između 60 i 70 posto, a godišnje padavine oko 800 mm.

* Kvalitet zemljišta

Verovatno najbitnija stvar koju bi trebalo da uradite pre nego što zasadite orah je da pronađete adekvatno zemljište i da ga dobro izanalizirate, to jest da uradite agromelioraciju. Naravno, najvažniji faktor iz ove kategorije je hemijski sastav zemlje.

-Hemijski sastav zemljišta

Dobra vest za sve koji se bave sadnjom oraha je da se ova biljka, osim na plodnim, dobro razvija i na siromašnim zemljištima. Za zdrav i odgovarajući razvoj oraha potrebno je da 100 grama suve zemlje sadrži: od 8 do 10 mg fosfora , 25 do 30 mg kalijuma, 8 do 12 mg magnezijuma, do 5 posto kalcijum karbonata, kao i između 2.5 i 3.0 procenta humusa. Najviše mu prija ako je PH vrednost zemlje od 6.5 do 7.5, ali dobro podnosi sve u PH rasponu od 4.5 do 9.0.

-Mehanički sastav zemljišta

Ovde je stvar jako prosta. Trudite se da izbegnete lepezu od teških, zbijenih, vlažnih, peskovitih, plitkih i krečnih zemljišta. S druge strane, orah odlično uspeva na zemljištima koja sadrže od 20 do 60 posto gline i praha i od 40 do 65 ukupnog peska, kao što je na primer ilovača. Tu spadaju i duboka, rastresita, srednje teško propustljiva, umereno karbonanta i umereno vlažna zemljišta.

*Izbor sadnica: Ako ovde pogrešite – sve pada u vodu!

Jedna od neizostavnih stvari za zdrav plod je dobar izbor kvalitetnog sadnog materijala, jer bi vam se u suprotnom to moglo obiti o glavu u kasnijim godinama.

Da biste bili u potpunosti sigurni da su vaše sadnice kvalitetne, trebalo bi da ih nabavljate od registrovanih proizvođača koji imaju sertifikate za stručne i zdravstvene kontrole. A najbolji pokazatelj da je firma sa kojom sarađujete dobra i ozbiljna, je godišnja prodaja sadnica. Nećemo vam reći ništa više na ovu temu, sem da naši partneri prodaju oko 150.000 sadnica godišnje širom sveta.

-Kako prepoznati dobru sadnicu?

Za podizanje zasada oraha najčešće je potrebno koristiti dobro razvijene dvogodišnje sadnice. Neophodno je da imaju razvijen korenov sistem, sa najmanje tri skeletne žile, dužine od preko 30 cm. Imajte na umu da prečnik sadnica neposredno iznad spojnog mesta ne sme biti manji od 14 mm, dok spojno mesto kalemljenog oraha treba da bude sraslo preko 90 posto. Takođe, ne sme biti nikakvih mehaničkih oštećenja, kao ni tragova napada parazita ili štetočina.

VODIČ ZA PODIZANJE PLANTAŽE ORAHA U 6 KORAKA

 

FAZA I-uvertira Period izvođenja radova
– Čišćenje (krčenje) rastinja i nivelisanje terena (da bi izbegli retrovegetaciju šiblja, smanjili brojnost zemljišnih štetočina i bolesti korenovog sistema sa šiblja) -godinu dana pre planirane sadnje
– Analiza zemljišta -6 meseci pre zasnivanja zasada
FAZA II-Agromeliorativne popravke zemljišta
– Podrivanje kompletne površine podrivačem sa najviše 2-3 radna tela do dubine od 80-100 cm – što pre u godini predviđenoj za sadnju
– Rasturanje sredstava za kalcifikaciju (ako je potrebno) -pre dubokog oranja
– Rasturanje stajnjaka -pre dubokog oranja
– Rasturanje mineralnih đubriva -pre dubokog oranja
FAZA III-Priprema zemljišta za sadnju
– Duboko oranje ili rigolovanje do dubine od 40-50 cm -nekoliko meseci pre sadnje
– Ravnanje i usitnjavanje zemljišta teškom tanjiračom u više navrata -posle oranja
– Završna priprema zemljišta (setvospremiranje ili frezeriranje) -nekoliko dana pre sadnje
FAZA IV-Pripremne radnje za sadnju  
– Obeležavanje mesta sadnje -do 2 dana pred sadnju
– Bušenje ili kopanje rupa prečnika i dubine 50-60 cm -do 2 dana pred sadnju
– Priprema sadnica za sadnju – orezivanje, skraćivanje korena i njegova dezinfekcija -neposredno pred sadnju
FAZA V-Sadnja
– Sadnja ( ručno ) -jesenja ( eventualno prolećna )
– Zalivanje posađenih sadnica -odmah po sadnji
FAZA VI-Nega
– Skraćivanje nadzemnog dela na željenu visinu -pred kretanje pupoljaka ( vegetacije )
– Premazivanje preseka fitobalzamom ili kalem voskom -nakon skraćivanja sadnice
– Dalja nega po preporuci stručnjaka – prihrana, zaštita od bolesti i štetočina, zaliavanje … -tokom vegetacije