Skip to main content
Tag

Rigolovanje tla

rigolovanje tla

Rigolovanje tla!

By Saveti

Prvi korak posle agromelioracije: Evo kako pravilno rigolovati i pripremiti zemljište!

Nakon što završite agromelioraciju, da biste na najbolji način pripremili vaše zemljište trebalo bi uraditi i rigolovanje, površinske zahvate i, naravno, otvaranje rupa za sadnju!

Rigolovanje zemljišta se obavlja tokom toplijih meseci u godini, i to na dubini u rasponu od 60 do 70 cm. Za jesenju sadnju u proleće, a za prolećnu rano u jesen, kako bi se zemljište do momenta sadnje dobro usitnilo, sleglo i poravnalo. Na zemljištima težeg mehaničkog sastava treba kombinovati podrivanje zemljišta sa oranjem, pošto se na taj način poboljšava vazdušni režim i vodni kapacitet.

Nakon završenog rigolovanja, na red dolazi površinska priprema zemljišta. To je najbolje raditi po suvom vremenu, kako ne bi došlo do sabijanja zemlje. A taj proces se obavlja uz pomoć tanjirača, ravnjača, rotofrezera ili kultivatora. Pošto obavite površinsku pripremu preostaje vam još samo otvaranje rupa za sadnju, koje možete uraditi i mehanizovano i ručno.