Skip to main content

Koje su glavne štetočine oraha i kako se izboriti sa njima?

Najopasnije štetočine oraha su jabukin (Cydia pomonella L.) i orahov smotavac (Cydia amplana), lisne vaši (Aphididae), kao i listojedi (Phylobius spp.).

  • Jabukin smotavac (Cydia pomonella L.)

Cydia_pomonella

Cydia_pomonella

Jabukin smotavac prouzrokuje crvljivost i propadanje mladih, a kasnije i zrelih plodova. Javlja se krajem maja ili početkom juna, a u julu i avgustu se pojavljuju gusenice druge generacije. Napad se može uočiti po tragovima crvotočine iz ploda. Jedna gusenica može da ošteti 2 do 3 ploda. A koji insekticidi su najbolja zaštita i kad se koriste možete videti u prilogu. Da se slučajno ne zbunite, tretman za Smotavac i Lisne vaši je jako sličan, pošto se i tretiraju istim sredstvima.

 

 

  • Orahov smotavac (Cydia amplana)

Cydia-amplana

Cydia-amplana | Wikipedia

Osnovna razlika između Jabukovog i Orahovog smotavca je u tome što se sa zaštitom protiv drugog počinje ranije, tačnije na proleće. Naredna tretiranja podudaraju se sa vremenom zaštite od jabukinog smotavca, tako da se mogu koristiti isti insekticidi.

 

 

 

 

 

TRETMAN ZA SMOTAVCA:

I faza, sredina maja, tretirati sa Nurelle DDespot+ VIN – FILM

II faza, sredina juna, tretirati sa Afinex 20 SPLOBO+ VIN – FILM

III faza, početak jula, tretirati sa Reldan 22 EC ili KOZMA

IV faza, kraj jula, tretirati sa Coragen 20 SC+ SANMITE 20 WP+ VIN – FILM

* Ako je u pitanju Orahov smotavac, sa tretmanom treba početi već proleće

  • Orahova žuta lisna vaš (Chromaphis juglandicola)

Orahova žuta lisna vaš je sitan insekt, dužine do 1 mm. Razvija kolonije na naličju lista, posle čega se oni sasušuju i otpadaju. Pogodna je za razvoj gljive čađavice.

  • Žuto-mrka orahova lisna vaš (Callipterus juglandis).

Žuto-mrka vaš je nešto veća od žute, dugačka oko 3 mm. . U toku leta ima više generacija, a ostali simptomi su isti kao kod žute vaši.

TRETMAN ZA VAŠI:

I faza, sredina maja, tretirati sa Nurelle DDespot+ VIN – FILM

II faza, sredina juna, tretirati sa Afinex 20 SPLOBO+ VIN – FILM

III faza, početak jula, tretirati sa Reldan 22 ECili KOZMA

    • Orahova grinja (Eriophyes tristiatus)

Orahova grinja (Eriophyes tristiatus)

Orahova grinja (Eriophyes tristiatus) | Wikipedia

Orahova grinja napada listove, ali ne pravi toliko veliku štetu. Na naličju lista stvaraju se ulegnuća sa gustim belim maljama koje kasnije postaju mrke boje, dok se na licu pojavljuju ispupčenja u vidu plikova. Suzbijanje se može vršiti mehaničkim uklanjanjem i spaljivanjem napadnutih listova, ali se ipak preporučuje i tretman adekvatnim sredstvima.

TRETMAN ZA GRINJU:

I faza, krajem aprila, tretirati sa Nitropol S

II faza, početak jula, tretirati sa Akaristopili BYFIN 100 EC+ VIN – FILM

III faza, krajem jula, tretirati sa Vantex 60 CSili Coragen 20 SC+ SANMITE 20 WP+ VIN – FILM

* Pored gore navedenih štetočina na orahu se razvijaju i populacije šljivinog smotavca (Cydia funebrana Tr.), orahove muve (Rhagoletis completta) i dudovca (Hyphantria cunea Drury).