Skip to main content

2 najčešće bolesti koje uništavaju orah: Evo kako da vi uništite njih!

Najopasnije bolesti oraha su siva lisna i crna, odnosno bakteriozna pegavost. Ukoliko se ne tretiraju, one vrlo lako mogu uništiti vaše prinose, i to ne samo u jednoj, nego i u narednim godinama.

bolesti oraha

Foto: Nenad Vranic

* Siva lisna pegavost oraha

Siva lisna pegavost je najčešće oboljenje oraha, čiji prvi znaci se javljaju najčešće krajem maja. Manifestuje se u vidu pega na listu, lisnim drškama, letorastima i plodovima. Pege su u početku sive u sredini, okruglaste, nepravilno razmeštene po listu, veličine do 2 cm. Kasnije se uvećavaju i tamne, što čini da se listovi deformišu ili suše i otpadaju. A ako ovo ne budete tretirali, i naredne godine ćete dobiti znatno manje plodova.

Sakupljanje i spaljivanje opalog lišća i plodova tokom jeseni su dobra prevencija, ali za ovaj problem postoji i dobra hemijska zaštita. Potrebno je, sa više različitih sredstava, uraditi pet tretmana od aprila do jula. Kompletan raspored tretmana možete videti u tabeli.

tretman period suzbijanje

I krajem aprila Cuprablau Z Ultra ili Funguran-Oh ili Fungohem Sc+ Dithane Dg Neo Tec

II sredina maja Balear 720-Sc+ Tebukon 250 Ew

III sredina juna Syllit 400 Scili Agrodin 65 WP

IV početak jula Captan 80 WG

V krajem jula Penncozeb WGili Dithane DG NEO TEC

* Crna (bakteriozna) pegavost oraha                   

Crna pegavost oraha se manifestuje u vidu pega na lišću, lisnim drškama, letorastima, cvetovima i plodovima. U početku pege su bezbojne,dok kasnije tamne, da bi na kraju pocrnele. Brzo se šire i izazivaju sušenje lišća, što zaustavlja sve njegove životne funkcije. Ako je infekcija nastala u kasnijim fazama razvoja rese produkuju zaražen polen. I tada postoji velika opasnost da se bolest nekontrolisano proširi i na susedna, zdrava stabla. Preventivne mere borbe su mehaničko uklanjanje obolelih letorasta, sakupljanje i spaljivanje lišća, mladara i zaraženih plodova. Od hemijskih mera imate nekoliko izbora. Najbolja sredstva koja možete naći kod nas su Cuprablau Z Ultra i Funguran-Oh, kao i Fungohem Sc koji se koristi u kombinaciji sa Dithane Dg Neo Tec. Tretmani se mahom vrše u aprilu.

Chandler Waltree

Author Chandler Waltree

Chandler Waltree D.O.O

More posts by Chandler Waltree