Skip to main content
Category

Saveti

navodnjavanje

Navodnjavanje!

By Saveti

Navodnjavanje oraha: Koliko treba da zalivate koju vrstu zemljišta?

Veliki broj faktora utiče na količinu vode kojom se zalivaju orasi, a jedan od najvažnih je vrsta zemljišta na kojoj sadite.

Potrebe oraha za vodom zavise od količine i rasporeda padavina u toku godine, temperature vazduha, zemljišnih karakteristika, primenjene agrotehnike, osobenosti sorte i starosti oraha. Kod mladih stabala u sušnim periodima, navodnjavanje je obavezno, jer se tako obezbeđuje ukorenjavanje i vegetativni porast biljaka.

Zalivne norme kod oraha iznose od 500 do 700 m3 ha-1 ili od 50 do 70 mm m-2. Na aluvijalnim i peskovitim zemljištima norme se kreću od 25 do 30 mm m-2, na glinovito-peskovitim od 35 do 40 mm m-2, a na dubokim glinovitim i teškim zemljištima od 50 do 60 mm m-2. Navodnjavanje u prvoj godini se radi po potrebi, ali optimalno je od 5 do 10 litara po sadnici. Tokom letnjih meseci i više, dok se u drugoj godini zalivanje obavlja kao sa odraslim zasadima.

Najbolji način navodnjavanja je sistem „kap po kap“, ali se uspešno mogu koristiti i veštačka kiša i navodnjavanje brazdama. Sistem kap po kap je najšire zastupljen, jer je najekonomičniji i najpogodniji za većinu voćaka. Osim što je ekonomski isplativ, sistem se lako montira i demontira, a u zavisnosti od spoljašnjih uslova određuje se količina voda koja ističe po dužnom metru ( od 1,5 do 8 litara po satu ). Voda se u nedostatku stabilnog izvorišta može dopremati i cisternama, a da efekat navodnjavanja bude isti.

 

vrsta zemljišta                         količina

Aluvijalno                                 25-30

Peskovito                                  25-30

Glineno-peskovito                  35-40

Duboko-glinovito                   50-60

Teško                                        50-60

* Svi iznosi su u mm po m2

rigolovanje tla

Rigolovanje tla!

By Saveti

Prvi korak posle agromelioracije: Evo kako pravilno rigolovati i pripremiti zemljište!

Nakon što završite agromelioraciju, da biste na najbolji način pripremili vaše zemljište trebalo bi uraditi i rigolovanje, površinske zahvate i, naravno, otvaranje rupa za sadnju!

Rigolovanje zemljišta se obavlja tokom toplijih meseci u godini, i to na dubini u rasponu od 60 do 70 cm. Za jesenju sadnju u proleće, a za prolećnu rano u jesen, kako bi se zemljište do momenta sadnje dobro usitnilo, sleglo i poravnalo. Na zemljištima težeg mehaničkog sastava treba kombinovati podrivanje zemljišta sa oranjem, pošto se na taj način poboljšava vazdušni režim i vodni kapacitet.

Nakon završenog rigolovanja, na red dolazi površinska priprema zemljišta. To je najbolje raditi po suvom vremenu, kako ne bi došlo do sabijanja zemlje. A taj proces se obavlja uz pomoć tanjirača, ravnjača, rotofrezera ili kultivatora. Pošto obavite površinsku pripremu preostaje vam još samo otvaranje rupa za sadnju, koje možete uraditi i mehanizovano i ručno.

kako popraviti kvalitet zemljišta

Kako popraviti kvalitet zemljišta!

By Saveti

AGROMELIORACIJA: Evo kako popraviti neproduktivno zemljište!

Ako analiza koju uradite pre zasađivanja pokaže da zemljište nije produktivno, onda je neophodno uraditi agromelioraciju. To znači da ćete morati da popravite pH vrednosti i povećate sadržaj humusa ili lako pristupačnog fosfora i kalijuma u zemljištu, a evo i kako se to radi!

* Kisela i jako kisela zemljišta

Najbolji način da se poboljša produktivnost kiselih i jako kiselih zemljišta je unošenjem krečnjaka. Na taj način se zemljištima, čija je pH vrednost manja od 4.5, poboljšavaju struktura i plodnost, a za tu namenu postoji nekoliko materijala. Mogu se koristiti dolomit (kalcijum-magnezijum-karbonat), negašeni (kalcijum-oksid) ili gašeni kreč (kalcijum-hidroksid), kao i mleveni krečnjak (kalcijum-karbonat). No, za koji god materijal da se odlučite morate biti jako pažljivi.

U prvoj godini pripreme tla trebalo bi dve trećine krečnjaka zaorati po kompletnoj površini za sadnju na dubinu od pola metra. Preostala trećina se stavlja na duplo manju dubinu, ali u godini pre sadnje. Jako važno je i da se uporedo sa krečnjakom rasture i stajska đubriva! To nikako ne smete da zaboravite, pošto kalcizacija u suprotnom neće dati rezultate.

* Alkalna zemljišta

Kod alkalnih zemljišta se priređuje drugačija taktika za agromelioraciju. Ove vrste zemljišta je potrebno zakiseliti, a za to je nepohodno koristiti kisela đubriva. Acidizacija se najčešće obavlja tako što se u toku perioda zimskog mirovanja unosi sulfat gvožđe.

Za humizaciju morate rasturiti od 40 do 50 t ha-1 dobro zagorelog stajnjaka, a to se radi po istom principu kao sa krečnjakom kod kiselih zemljišta. Naime, dve trećine ovog đubriva treba zaorati na dubinu od 40 do 50 cm, a preostalu trećinu na dubinu od 20 do 25 cm. Takođe, za ovo vam osim stajnjaka, mogu poslužiti i biljke za zelenišno đubrenje kao što su lupina, stočni grašak, grahorica, uljana repica… Sa tim da je njih potrebno posejati godinu dana pre same sadnje, a zaorati tokom leta kada cvetaju, pa shodno tome imaju i najveću vegetativnu masu. Zelenišno đubrivo može da zameni i do 60 t ha-1 stajnjaka.

Kalijumska (300-400 kg/ha kalijum-sulfata) i fosforska (600-800 kg/ha superfosfata) đubriva se zaoravaju na dubinu od 40 cm do pola metra.

prvi koraci u sadnji oraha

Prvi koraci u sadnji oraha!

By Saveti

5 preduslova za sadnju oraha: Obratite pažnju na svetlost, vlažnost, temperaturu, kvalitet zemljišta kao i sadnica!

Ako želite da se bavite sadnjom oraha, prethodno se morate postarati da imate sve potrebne uslove da on izraste na pravi način. Zato posebnu pažnju morate obratiti na klimatske faktore, odnosno na svetlost, vlažnost i temperaturu.

* Svetlost

Svetlost je jako bitan faktor za sve koji se bave sadnjom oraha. Nikako ne smete dozvoliti da vaš usev ne bude podjedanko i dovoljno osvetljen, pošto u suprotnom rizikujete da delovi koji su bez svetlosti odumru.

* Temperatura

Olakšavajuća okolnost za poljoprivrednike u Srbiji je temperatura koja je više nego povoljna za sadnju oraha. Proizvodnja je moguća je u rasponu od neverovatnih -20 do čak +35 stepeni, dok se orah najbolje razvija na temperaturama od 20 do 25 stepeni. Naravno, svaka sadnica je slučaj za sebe, tako da od kvaliteta, sorte i faze rasta zavise preciznije karakteristike.

* Voda i padavine

Može se reći da je ovde ključ umerenost. Naime, iako orah nema neke preterano velike potrebe za vodom, ova tečnost je je jedan od najvažnijih uslova za pravilan razvoj vaših sadnica. Orah može uspeti i u suvim klimama, ali s druge strane – suša i jake padavine već mogu izazvati velike probleme. Najpovoljnije je ako je vlažnost vazduha između 60 i 70 posto, a godišnje padavine oko 800 mm.

* Kvalitet zemljišta

Verovatno najbitnija stvar koju bi trebalo da uradite pre nego što zasadite orah je da pronađete adekvatno zemljište i da ga dobro izanalizirate, to jest da uradite agromelioraciju. Naravno, najvažniji faktor iz ove kategorije je hemijski sastav zemlje.

-Hemijski sastav zemljišta

Dobra vest za sve koji se bave sadnjom oraha je da se ova biljka, osim na plodnim, dobro razvija i na siromašnim zemljištima. Za zdrav i odgovarajući razvoj oraha potrebno je da 100 grama suve zemlje sadrži: od 8 do 10 mg fosfora , 25 do 30 mg kalijuma, 8 do 12 mg magnezijuma, do 5 posto kalcijum karbonata, kao i između 2.5 i 3.0 procenta humusa. Najviše mu prija ako je PH vrednost zemlje od 6.5 do 7.5, ali dobro podnosi sve u PH rasponu od 4.5 do 9.0.

-Mehanički sastav zemljišta

Ovde je stvar jako prosta. Trudite se da izbegnete lepezu od teških, zbijenih, vlažnih, peskovitih, plitkih i krečnih zemljišta. S druge strane, orah odlično uspeva na zemljištima koja sadrže od 20 do 60 posto gline i praha i od 40 do 65 ukupnog peska, kao što je na primer ilovača. Tu spadaju i duboka, rastresita, srednje teško propustljiva, umereno karbonanta i umereno vlažna zemljišta.

*Izbor sadnica: Ako ovde pogrešite – sve pada u vodu!

Jedna od neizostavnih stvari za zdrav plod je dobar izbor kvalitetnog sadnog materijala, jer bi vam se u suprotnom to moglo obiti o glavu u kasnijim godinama.

Da biste bili u potpunosti sigurni da su vaše sadnice kvalitetne, trebalo bi da ih nabavljate od registrovanih proizvođača koji imaju sertifikate za stručne i zdravstvene kontrole. A najbolji pokazatelj da je firma sa kojom sarađujete dobra i ozbiljna, je godišnja prodaja sadnica. Nećemo vam reći ništa više na ovu temu, sem da naši partneri prodaju oko 150.000 sadnica godišnje širom sveta.

-Kako prepoznati dobru sadnicu?

Za podizanje zasada oraha najčešće je potrebno koristiti dobro razvijene dvogodišnje sadnice. Neophodno je da imaju razvijen korenov sistem, sa najmanje tri skeletne žile, dužine od preko 30 cm. Imajte na umu da prečnik sadnica neposredno iznad spojnog mesta ne sme biti manji od 14 mm, dok spojno mesto kalemljenog oraha treba da bude sraslo preko 90 posto. Takođe, ne sme biti nikakvih mehaničkih oštećenja, kao ni tragova napada parazita ili štetočina.

VODIČ ZA PODIZANJE PLANTAŽE ORAHA U 6 KORAKA

 

FAZA I-uvertira Period izvođenja radova
– Čišćenje (krčenje) rastinja i nivelisanje terena (da bi izbegli retrovegetaciju šiblja, smanjili brojnost zemljišnih štetočina i bolesti korenovog sistema sa šiblja) -godinu dana pre planirane sadnje
– Analiza zemljišta -6 meseci pre zasnivanja zasada
FAZA II-Agromeliorativne popravke zemljišta
– Podrivanje kompletne površine podrivačem sa najviše 2-3 radna tela do dubine od 80-100 cm – što pre u godini predviđenoj za sadnju
– Rasturanje sredstava za kalcifikaciju (ako je potrebno) -pre dubokog oranja
– Rasturanje stajnjaka -pre dubokog oranja
– Rasturanje mineralnih đubriva -pre dubokog oranja
FAZA III-Priprema zemljišta za sadnju
– Duboko oranje ili rigolovanje do dubine od 40-50 cm -nekoliko meseci pre sadnje
– Ravnanje i usitnjavanje zemljišta teškom tanjiračom u više navrata -posle oranja
– Završna priprema zemljišta (setvospremiranje ili frezeriranje) -nekoliko dana pre sadnje
FAZA IV-Pripremne radnje za sadnju  
– Obeležavanje mesta sadnje -do 2 dana pred sadnju
– Bušenje ili kopanje rupa prečnika i dubine 50-60 cm -do 2 dana pred sadnju
– Priprema sadnica za sadnju – orezivanje, skraćivanje korena i njegova dezinfekcija -neposredno pred sadnju
FAZA V-Sadnja
– Sadnja ( ručno ) -jesenja ( eventualno prolećna )
– Zalivanje posađenih sadnica -odmah po sadnji
FAZA VI-Nega
– Skraćivanje nadzemnog dela na željenu visinu -pred kretanje pupoljaka ( vegetacije )
– Premazivanje preseka fitobalzamom ili kalem voskom -nakon skraćivanja sadnice
– Dalja nega po preporuci stručnjaka – prihrana, zaštita od bolesti i štetočina, zaliavanje … -tokom vegetacije