Skip to main content
Category

Bolesti i štetočine

Štetočine i kako protiv njih!

By Bolesti i štetočine

Koje su glavne štetočine oraha i kako se izboriti sa njima?

Najopasnije štetočine oraha su jabukin (Cydia pomonella L.) i orahov smotavac (Cydia amplana), lisne vaši (Aphididae), kao i listojedi (Phylobius spp.).

  • Jabukin smotavac (Cydia pomonella L.)

Cydia_pomonella

Cydia_pomonella

Jabukin smotavac prouzrokuje crvljivost i propadanje mladih, a kasnije i zrelih plodova. Javlja se krajem maja ili početkom juna, a u julu i avgustu se pojavljuju gusenice druge generacije. Napad se može uočiti po tragovima crvotočine iz ploda. Jedna gusenica može da ošteti 2 do 3 ploda. A koji insekticidi su najbolja zaštita i kad se koriste možete videti u prilogu. Da se slučajno ne zbunite, tretman za Smotavac i Lisne vaši je jako sličan, pošto se i tretiraju istim sredstvima.

 

 

  • Orahov smotavac (Cydia amplana)

Cydia-amplana

Cydia-amplana | Wikipedia

Osnovna razlika između Jabukovog i Orahovog smotavca je u tome što se sa zaštitom protiv drugog počinje ranije, tačnije na proleće. Naredna tretiranja podudaraju se sa vremenom zaštite od jabukinog smotavca, tako da se mogu koristiti isti insekticidi.

 

 

 

 

 

TRETMAN ZA SMOTAVCA:

I faza, sredina maja, tretirati sa Nurelle DDespot+ VIN – FILM

II faza, sredina juna, tretirati sa Afinex 20 SPLOBO+ VIN – FILM

III faza, početak jula, tretirati sa Reldan 22 EC ili KOZMA

IV faza, kraj jula, tretirati sa Coragen 20 SC+ SANMITE 20 WP+ VIN – FILM

* Ako je u pitanju Orahov smotavac, sa tretmanom treba početi već proleće

  • Orahova žuta lisna vaš (Chromaphis juglandicola)

Orahova žuta lisna vaš je sitan insekt, dužine do 1 mm. Razvija kolonije na naličju lista, posle čega se oni sasušuju i otpadaju. Pogodna je za razvoj gljive čađavice.

  • Žuto-mrka orahova lisna vaš (Callipterus juglandis).

Žuto-mrka vaš je nešto veća od žute, dugačka oko 3 mm. . U toku leta ima više generacija, a ostali simptomi su isti kao kod žute vaši.

TRETMAN ZA VAŠI:

I faza, sredina maja, tretirati sa Nurelle DDespot+ VIN – FILM

II faza, sredina juna, tretirati sa Afinex 20 SPLOBO+ VIN – FILM

III faza, početak jula, tretirati sa Reldan 22 ECili KOZMA

    • Orahova grinja (Eriophyes tristiatus)

Orahova grinja (Eriophyes tristiatus)

Orahova grinja (Eriophyes tristiatus) | Wikipedia

Orahova grinja napada listove, ali ne pravi toliko veliku štetu. Na naličju lista stvaraju se ulegnuća sa gustim belim maljama koje kasnije postaju mrke boje, dok se na licu pojavljuju ispupčenja u vidu plikova. Suzbijanje se može vršiti mehaničkim uklanjanjem i spaljivanjem napadnutih listova, ali se ipak preporučuje i tretman adekvatnim sredstvima.

TRETMAN ZA GRINJU:

I faza, krajem aprila, tretirati sa Nitropol S

II faza, početak jula, tretirati sa Akaristopili BYFIN 100 EC+ VIN – FILM

III faza, krajem jula, tretirati sa Vantex 60 CSili Coragen 20 SC+ SANMITE 20 WP+ VIN – FILM

* Pored gore navedenih štetočina na orahu se razvijaju i populacije šljivinog smotavca (Cydia funebrana Tr.), orahove muve (Rhagoletis completta) i dudovca (Hyphantria cunea Drury).

Najčešće bolesti oraha

Najčešće bolesti oraha i kako ih tretirati!

By Bolesti i štetočine

2 najčešće bolesti koje uništavaju orah: Evo kako da vi uništite njih!

Najopasnije bolesti oraha su siva lisna i crna, odnosno bakteriozna pegavost. Ukoliko se ne tretiraju, one vrlo lako mogu uništiti vaše prinose, i to ne samo u jednoj, nego i u narednim godinama.

bolesti oraha

Foto: Nenad Vranic

* Siva lisna pegavost oraha

Siva lisna pegavost je najčešće oboljenje oraha, čiji prvi znaci se javljaju najčešće krajem maja. Manifestuje se u vidu pega na listu, lisnim drškama, letorastima i plodovima. Pege su u početku sive u sredini, okruglaste, nepravilno razmeštene po listu, veličine do 2 cm. Kasnije se uvećavaju i tamne, što čini da se listovi deformišu ili suše i otpadaju. A ako ovo ne budete tretirali, i naredne godine ćete dobiti znatno manje plodova.

Sakupljanje i spaljivanje opalog lišća i plodova tokom jeseni su dobra prevencija, ali za ovaj problem postoji i dobra hemijska zaštita. Potrebno je, sa više različitih sredstava, uraditi pet tretmana od aprila do jula. Kompletan raspored tretmana možete videti u tabeli.

tretman period suzbijanje

I krajem aprila Cuprablau Z Ultra ili Funguran-Oh ili Fungohem Sc+ Dithane Dg Neo Tec

II sredina maja Balear 720-Sc+ Tebukon 250 Ew

III sredina juna Syllit 400 Scili Agrodin 65 WP

IV početak jula Captan 80 WG

V krajem jula Penncozeb WGili Dithane DG NEO TEC

* Crna (bakteriozna) pegavost oraha                   

Crna pegavost oraha se manifestuje u vidu pega na lišću, lisnim drškama, letorastima, cvetovima i plodovima. U početku pege su bezbojne,dok kasnije tamne, da bi na kraju pocrnele. Brzo se šire i izazivaju sušenje lišća, što zaustavlja sve njegove životne funkcije. Ako je infekcija nastala u kasnijim fazama razvoja rese produkuju zaražen polen. I tada postoji velika opasnost da se bolest nekontrolisano proširi i na susedna, zdrava stabla. Preventivne mere borbe su mehaničko uklanjanje obolelih letorasta, sakupljanje i spaljivanje lišća, mladara i zaraženih plodova. Od hemijskih mera imate nekoliko izbora. Najbolja sredstva koja možete naći kod nas su Cuprablau Z Ultra i Funguran-Oh, kao i Fungohem Sc koji se koristi u kombinaciji sa Dithane Dg Neo Tec. Tretmani se mahom vrše u aprilu.