Skip to main content
All Posts By

Chandler Waltree

navodnjavanje

Navodnjavanje!

By Saveti

Navodnjavanje oraha: Koliko treba da zalivate koju vrstu zemljišta?

Veliki broj faktora utiče na količinu vode kojom se zalivaju orasi, a jedan od najvažnih je vrsta zemljišta na kojoj sadite.

Potrebe oraha za vodom zavise od količine i rasporeda padavina u toku godine, temperature vazduha, zemljišnih karakteristika, primenjene agrotehnike, osobenosti sorte i starosti oraha. Kod mladih stabala u sušnim periodima, navodnjavanje je obavezno, jer se tako obezbeđuje ukorenjavanje i vegetativni porast biljaka.

Zalivne norme kod oraha iznose od 500 do 700 m3 ha-1 ili od 50 do 70 mm m-2. Na aluvijalnim i peskovitim zemljištima norme se kreću od 25 do 30 mm m-2, na glinovito-peskovitim od 35 do 40 mm m-2, a na dubokim glinovitim i teškim zemljištima od 50 do 60 mm m-2. Navodnjavanje u prvoj godini se radi po potrebi, ali optimalno je od 5 do 10 litara po sadnici. Tokom letnjih meseci i više, dok se u drugoj godini zalivanje obavlja kao sa odraslim zasadima.

Najbolji način navodnjavanja je sistem „kap po kap“, ali se uspešno mogu koristiti i veštačka kiša i navodnjavanje brazdama. Sistem kap po kap je najšire zastupljen, jer je najekonomičniji i najpogodniji za većinu voćaka. Osim što je ekonomski isplativ, sistem se lako montira i demontira, a u zavisnosti od spoljašnjih uslova određuje se količina voda koja ističe po dužnom metru ( od 1,5 do 8 litara po satu ). Voda se u nedostatku stabilnog izvorišta može dopremati i cisternama, a da efekat navodnjavanja bude isti.

 

vrsta zemljišta                         količina

Aluvijalno                                 25-30

Peskovito                                  25-30

Glineno-peskovito                  35-40

Duboko-glinovito                   50-60

Teško                                        50-60

* Svi iznosi su u mm po m2

rigolovanje tla

Rigolovanje tla!

By Saveti

Prvi korak posle agromelioracije: Evo kako pravilno rigolovati i pripremiti zemljište!

Nakon što završite agromelioraciju, da biste na najbolji način pripremili vaše zemljište trebalo bi uraditi i rigolovanje, površinske zahvate i, naravno, otvaranje rupa za sadnju!

Rigolovanje zemljišta se obavlja tokom toplijih meseci u godini, i to na dubini u rasponu od 60 do 70 cm. Za jesenju sadnju u proleće, a za prolećnu rano u jesen, kako bi se zemljište do momenta sadnje dobro usitnilo, sleglo i poravnalo. Na zemljištima težeg mehaničkog sastava treba kombinovati podrivanje zemljišta sa oranjem, pošto se na taj način poboljšava vazdušni režim i vodni kapacitet.

Nakon završenog rigolovanja, na red dolazi površinska priprema zemljišta. To je najbolje raditi po suvom vremenu, kako ne bi došlo do sabijanja zemlje. A taj proces se obavlja uz pomoć tanjirača, ravnjača, rotofrezera ili kultivatora. Pošto obavite površinsku pripremu preostaje vam još samo otvaranje rupa za sadnju, koje možete uraditi i mehanizovano i ručno.

analiza zemljišta

Analiza zemljišta!

By Stručna pomoć

Analiza tla: Ovakav sastav zemlje je neophodan za zdrav orah!

Najosnovnija stvar koju bi trebalo da uradite pre nego što zasadite orah je da pronađete adekvatno zemljište i da ga dobro izanalizirate, to jest da uradite agromelioraciju. Naravno, najvažniji faktor iz ove kategorije je hemijski sastav zemlje.

* Hemijski sastav zemljišta

Dobra vest za sve koji se bave sadnjom oraha je da se ova biljka, osim na plodnim, dobro razvija i na siromašnim zemljištima. Ako sve to prevedmo u cifre, onda bi to zvučalo ovako. Za zdrav i odgovarajući razvoj oraha potrebno je da 100 grama suve zemlje sadrži: od 8 do 10 mg fosfora , 25 do 30 mg kalijuma, 8 do 12 mg magnezijuma, do 5 posto kalcijum karbonata, kao i između 2.5 i 3.0 procenta humusa. Najviše mu prija ako je PH vrednost zemlje od 6.5 do 7.5, ali dobro podnosi sve u PH rasponu od 4.5 do 9.0.

* Mehanički sastav zemljišta

Ovde je stvar jako prosta. Trudite se da izbegnete lepezu od teških, zbijenih, vlažnih, peskovitih, plitkih i krečnih zemljišta. S druge strane, orah odlično uspeva na zemljištima koja sadrže od 20 do 60 posto gline i praha i od 40 do 65 ukupnog peska, kao što je na primer ilovača. Tu spadaju i duboka, rastresita, srednje teško propustljiva, umereno karbonanta i umereno vlažna zemljišta.

 

kako popraviti kvalitet zemljišta

Kako popraviti kvalitet zemljišta!

By Saveti

AGROMELIORACIJA: Evo kako popraviti neproduktivno zemljište!

Ako analiza koju uradite pre zasađivanja pokaže da zemljište nije produktivno, onda je neophodno uraditi agromelioraciju. To znači da ćete morati da popravite pH vrednosti i povećate sadržaj humusa ili lako pristupačnog fosfora i kalijuma u zemljištu, a evo i kako se to radi!

* Kisela i jako kisela zemljišta

Najbolji način da se poboljša produktivnost kiselih i jako kiselih zemljišta je unošenjem krečnjaka. Na taj način se zemljištima, čija je pH vrednost manja od 4.5, poboljšavaju struktura i plodnost, a za tu namenu postoji nekoliko materijala. Mogu se koristiti dolomit (kalcijum-magnezijum-karbonat), negašeni (kalcijum-oksid) ili gašeni kreč (kalcijum-hidroksid), kao i mleveni krečnjak (kalcijum-karbonat). No, za koji god materijal da se odlučite morate biti jako pažljivi.

U prvoj godini pripreme tla trebalo bi dve trećine krečnjaka zaorati po kompletnoj površini za sadnju na dubinu od pola metra. Preostala trećina se stavlja na duplo manju dubinu, ali u godini pre sadnje. Jako važno je i da se uporedo sa krečnjakom rasture i stajska đubriva! To nikako ne smete da zaboravite, pošto kalcizacija u suprotnom neće dati rezultate.

* Alkalna zemljišta

Kod alkalnih zemljišta se priređuje drugačija taktika za agromelioraciju. Ove vrste zemljišta je potrebno zakiseliti, a za to je nepohodno koristiti kisela đubriva. Acidizacija se najčešće obavlja tako što se u toku perioda zimskog mirovanja unosi sulfat gvožđe.

Za humizaciju morate rasturiti od 40 do 50 t ha-1 dobro zagorelog stajnjaka, a to se radi po istom principu kao sa krečnjakom kod kiselih zemljišta. Naime, dve trećine ovog đubriva treba zaorati na dubinu od 40 do 50 cm, a preostalu trećinu na dubinu od 20 do 25 cm. Takođe, za ovo vam osim stajnjaka, mogu poslužiti i biljke za zelenišno đubrenje kao što su lupina, stočni grašak, grahorica, uljana repica… Sa tim da je njih potrebno posejati godinu dana pre same sadnje, a zaorati tokom leta kada cvetaju, pa shodno tome imaju i najveću vegetativnu masu. Zelenišno đubrivo može da zameni i do 60 t ha-1 stajnjaka.

Kalijumska (300-400 kg/ha kalijum-sulfata) i fosforska (600-800 kg/ha superfosfata) đubriva se zaoravaju na dubinu od 40 cm do pola metra.

sadnice oraha saveti

Naš stručnjak Vas savetuje!

By Stručna pomoć

   Podizanje zasada oraha, dugogodišnje kulture koja je uz to i izuzetno profitabilna proizvodnja, podrazumeva sled radnji i poslova koje moramo ispoštovati i time sebi omogućili uspešno, efikasno i rentabilno zasnivanje orašarnika.

Po odabiru parcele,pristupiti pripremama i konsultacijama sa stručnim licima:

– zaparložene parcele trertirati totalnim herbicidima ( am glifosat nikako triklopir )

– nakon sušenja zatečenog rastinja istanjirati pa plitko uzorati

– obradive površine pregledati i sa stručnim licem se konsultovati o potencijalnim ostacima primenjenih herbicida i njihovoj štetnosti za orah

 – obavezno uzeti uzorke zemljišta iz dubine 0-30 cm, 30-60cm i po mogućstvu i 60-90cm i odneti ih u lokalnu PSS službu na analizu.

Po dobijanju izveštaja o strukturi i sastavu zemljišta, na osnovu stručnih preporuka, rasuti stajsko đubrivo i preporučenu formulaciju veštačkog đubriva.

Obavezna mera je i podrivanje zemljišta nakon toga na dubini od 80-110cm.Ako vremenski uslovi dozvole ODMAH obaviti duboko oranje (30-40cm) da bi se stajnjak i veštačko đubrivo uneli u dublje slojeve zemljišta.

Nakon toga, čim vremenski uslovi i stanje zemljišta dozvole,obaviti višekratno tanjiranje u cilju sitnjenja, sleganja i postizanja sitnomrvičaste strukture koja će omogućiti obeležavanje redova i pozicija svake biljke i lakšu sadnju.

Preporučujemo da, nakon toga, parcelu ogradite zbog krađe sadnica i eventualnih šteta od divljači.

Sadnja se preporučuje u periodu od novembra do marta kad nisu mrazni dani (da zemljište nije smrznuto i da temperatura vazduha nije ispod nule ). 

Sadnice moraju biti zdrave bez vidljivih oštećenja i guka (čvorića) na stablu i korenovom sistemu.

Preporučuje se mehanizovano bušenje rupa dimenzija 60cm u prečniku i 60cm dubine. Na dno rupe se stavi deo površinskog sloja zemlje (20-tak cm) koji se pomeša sa zgorelim stajnjakom (ako nije bačen stajnjak u pripremi) i veštačkim đubrivim (DAP ili MAP). Nakon toga se naspe sloj od 10-tak cm čiste zemlje da korenski sistem ne dođe direktno u kontakt sa đubrivom.

Koren sadnice se po potrebi proredi, bočni korenovi se skrate na 15-20cm ( i kraće po potrebi) a centralni se prikrati za 2-5cm.

Nakon toga se koren sadnice potopi u rastvor nekog od bakarnih preparata.

Pripremljena sadnica se postavlja u rupu i zatrpava čistom zemljom vodeći računa da mesto kalema bude 5-7cm iznad nivoa okolne površine zemljišta (postaviti letvu sa usekom da se odredi prava dubina). Spojno mesta kalema i podloge okreće se ka jugu (sunce utiče da se taj deo kalema brže razvija pa će se sadnica „ispraviti“).

Kad je rupa napunjena zemljom, blago nagaziti oko sadnice pa zaliti sa 5-10 litara vode.

Nakon toga sadnicu vući gore-dole da se istisne vazduh iz zone korena vodeći računa da spojno mesto ostane iznad nivoa zemljišta (kako je preporučeno) ,pa se rupa zatrpa ostatkom zemlje uz pravljenje humke.

Nadzemni deo biljke se ne reže do početka vegetacije (mart-početak aprila) kad se skrati na 40-60cm od nivoa zemlje i mesto preseka se odmah premaže fitobalzamom ili kalem voskom.

Nakon rezanja hitno biljke okupati preparatom na bazi bakra i mineralnog ulja.

Po kretanju vegetacije ukloniti sve krenule pupoljke ispod mesta kalema a oko svake sadnice rasuti 100-tinak grama KAN-a ili AMONIJUM SULFATA pa preko toga zaliti sa 10-20 litara vode po sadnici.

Kad izdanci imaju 2-5 cm biljke istretirati rastvorom fungicida (captan ili ditan-mankozeb) uz dodatak insekticida (bifenikus ili fastac)

Od maja do avgusta biljke redovno zalivati uz dodatak vodotopivih đubriva i biostimulatora.

Letnjom rezidbom odstranjujemo višak lastara uz obavezno premazivanje rana fitobalzamom ili kalem voskom.

U junu, julu i avgustu obavezna je zaštita fungicidima, insekticidima i akaricidima (u zavisnosti od uslova i pojave bolesti i štetočina po preporuci).

Krajem avgusta i tokom septembra se obustavlja zalivanje i prihrana, te se u drugoj polovini septembra i početkom oktobra sadnice tretiraju bakarnim preparatima.

Drugi tretman se preporučuje krajem oktobra ili tokom novembra.

Napominjemo da se u toku vegetacije korov u voćnjaku redovno uklanja (bolje je dok je manji,lakše je a i manje konkuriše sadnicama).Tom prilikom se i rastresa površinski sloj zemljišta što omogućava povoljniji vodno-vazdušni režim zemljišta.

 

Dipl.Agronom Dušan Živkov      

prvi koraci u sadnji oraha

Prvi koraci u sadnji oraha!

By Saveti

5 preduslova za sadnju oraha: Obratite pažnju na svetlost, vlažnost, temperaturu, kvalitet zemljišta kao i sadnica!

Ako želite da se bavite sadnjom oraha, prethodno se morate postarati da imate sve potrebne uslove da on izraste na pravi način. Zato posebnu pažnju morate obratiti na klimatske faktore, odnosno na svetlost, vlažnost i temperaturu.

* Svetlost

Svetlost je jako bitan faktor za sve koji se bave sadnjom oraha. Nikako ne smete dozvoliti da vaš usev ne bude podjedanko i dovoljno osvetljen, pošto u suprotnom rizikujete da delovi koji su bez svetlosti odumru.

* Temperatura

Olakšavajuća okolnost za poljoprivrednike u Srbiji je temperatura koja je više nego povoljna za sadnju oraha. Proizvodnja je moguća je u rasponu od neverovatnih -20 do čak +35 stepeni, dok se orah najbolje razvija na temperaturama od 20 do 25 stepeni. Naravno, svaka sadnica je slučaj za sebe, tako da od kvaliteta, sorte i faze rasta zavise preciznije karakteristike.

* Voda i padavine

Može se reći da je ovde ključ umerenost. Naime, iako orah nema neke preterano velike potrebe za vodom, ova tečnost je je jedan od najvažnijih uslova za pravilan razvoj vaših sadnica. Orah može uspeti i u suvim klimama, ali s druge strane – suša i jake padavine već mogu izazvati velike probleme. Najpovoljnije je ako je vlažnost vazduha između 60 i 70 posto, a godišnje padavine oko 800 mm.

* Kvalitet zemljišta

Verovatno najbitnija stvar koju bi trebalo da uradite pre nego što zasadite orah je da pronađete adekvatno zemljište i da ga dobro izanalizirate, to jest da uradite agromelioraciju. Naravno, najvažniji faktor iz ove kategorije je hemijski sastav zemlje.

-Hemijski sastav zemljišta

Dobra vest za sve koji se bave sadnjom oraha je da se ova biljka, osim na plodnim, dobro razvija i na siromašnim zemljištima. Za zdrav i odgovarajući razvoj oraha potrebno je da 100 grama suve zemlje sadrži: od 8 do 10 mg fosfora , 25 do 30 mg kalijuma, 8 do 12 mg magnezijuma, do 5 posto kalcijum karbonata, kao i između 2.5 i 3.0 procenta humusa. Najviše mu prija ako je PH vrednost zemlje od 6.5 do 7.5, ali dobro podnosi sve u PH rasponu od 4.5 do 9.0.

-Mehanički sastav zemljišta

Ovde je stvar jako prosta. Trudite se da izbegnete lepezu od teških, zbijenih, vlažnih, peskovitih, plitkih i krečnih zemljišta. S druge strane, orah odlično uspeva na zemljištima koja sadrže od 20 do 60 posto gline i praha i od 40 do 65 ukupnog peska, kao što je na primer ilovača. Tu spadaju i duboka, rastresita, srednje teško propustljiva, umereno karbonanta i umereno vlažna zemljišta.

*Izbor sadnica: Ako ovde pogrešite – sve pada u vodu!

Jedna od neizostavnih stvari za zdrav plod je dobar izbor kvalitetnog sadnog materijala, jer bi vam se u suprotnom to moglo obiti o glavu u kasnijim godinama.

Da biste bili u potpunosti sigurni da su vaše sadnice kvalitetne, trebalo bi da ih nabavljate od registrovanih proizvođača koji imaju sertifikate za stručne i zdravstvene kontrole. A najbolji pokazatelj da je firma sa kojom sarađujete dobra i ozbiljna, je godišnja prodaja sadnica. Nećemo vam reći ništa više na ovu temu, sem da naši partneri prodaju oko 150.000 sadnica godišnje širom sveta.

-Kako prepoznati dobru sadnicu?

Za podizanje zasada oraha najčešće je potrebno koristiti dobro razvijene dvogodišnje sadnice. Neophodno je da imaju razvijen korenov sistem, sa najmanje tri skeletne žile, dužine od preko 30 cm. Imajte na umu da prečnik sadnica neposredno iznad spojnog mesta ne sme biti manji od 14 mm, dok spojno mesto kalemljenog oraha treba da bude sraslo preko 90 posto. Takođe, ne sme biti nikakvih mehaničkih oštećenja, kao ni tragova napada parazita ili štetočina.

VODIČ ZA PODIZANJE PLANTAŽE ORAHA U 6 KORAKA

 

FAZA I-uvertira Period izvođenja radova
– Čišćenje (krčenje) rastinja i nivelisanje terena (da bi izbegli retrovegetaciju šiblja, smanjili brojnost zemljišnih štetočina i bolesti korenovog sistema sa šiblja) -godinu dana pre planirane sadnje
– Analiza zemljišta -6 meseci pre zasnivanja zasada
FAZA II-Agromeliorativne popravke zemljišta
– Podrivanje kompletne površine podrivačem sa najviše 2-3 radna tela do dubine od 80-100 cm – što pre u godini predviđenoj za sadnju
– Rasturanje sredstava za kalcifikaciju (ako je potrebno) -pre dubokog oranja
– Rasturanje stajnjaka -pre dubokog oranja
– Rasturanje mineralnih đubriva -pre dubokog oranja
FAZA III-Priprema zemljišta za sadnju
– Duboko oranje ili rigolovanje do dubine od 40-50 cm -nekoliko meseci pre sadnje
– Ravnanje i usitnjavanje zemljišta teškom tanjiračom u više navrata -posle oranja
– Završna priprema zemljišta (setvospremiranje ili frezeriranje) -nekoliko dana pre sadnje
FAZA IV-Pripremne radnje za sadnju  
– Obeležavanje mesta sadnje -do 2 dana pred sadnju
– Bušenje ili kopanje rupa prečnika i dubine 50-60 cm -do 2 dana pred sadnju
– Priprema sadnica za sadnju – orezivanje, skraćivanje korena i njegova dezinfekcija -neposredno pred sadnju
FAZA V-Sadnja
– Sadnja ( ručno ) -jesenja ( eventualno prolećna )
– Zalivanje posađenih sadnica -odmah po sadnji
FAZA VI-Nega
– Skraćivanje nadzemnog dela na željenu visinu -pred kretanje pupoljaka ( vegetacije )
– Premazivanje preseka fitobalzamom ili kalem voskom -nakon skraćivanja sadnice
– Dalja nega po preporuci stručnjaka – prihrana, zaštita od bolesti i štetočina, zaliavanje … -tokom vegetacije

Štetočine i kako protiv njih!

By Bolesti i štetočine

Koje su glavne štetočine oraha i kako se izboriti sa njima?

Najopasnije štetočine oraha su jabukin (Cydia pomonella L.) i orahov smotavac (Cydia amplana), lisne vaši (Aphididae), kao i listojedi (Phylobius spp.).

  • Jabukin smotavac (Cydia pomonella L.)

Cydia_pomonella

Cydia_pomonella

Jabukin smotavac prouzrokuje crvljivost i propadanje mladih, a kasnije i zrelih plodova. Javlja se krajem maja ili početkom juna, a u julu i avgustu se pojavljuju gusenice druge generacije. Napad se može uočiti po tragovima crvotočine iz ploda. Jedna gusenica može da ošteti 2 do 3 ploda. A koji insekticidi su najbolja zaštita i kad se koriste možete videti u prilogu. Da se slučajno ne zbunite, tretman za Smotavac i Lisne vaši je jako sličan, pošto se i tretiraju istim sredstvima.

 

 

  • Orahov smotavac (Cydia amplana)

Cydia-amplana

Cydia-amplana | Wikipedia

Osnovna razlika između Jabukovog i Orahovog smotavca je u tome što se sa zaštitom protiv drugog počinje ranije, tačnije na proleće. Naredna tretiranja podudaraju se sa vremenom zaštite od jabukinog smotavca, tako da se mogu koristiti isti insekticidi.

 

 

 

 

 

TRETMAN ZA SMOTAVCA:

I faza, sredina maja, tretirati sa Nurelle DDespot+ VIN – FILM

II faza, sredina juna, tretirati sa Afinex 20 SPLOBO+ VIN – FILM

III faza, početak jula, tretirati sa Reldan 22 EC ili KOZMA

IV faza, kraj jula, tretirati sa Coragen 20 SC+ SANMITE 20 WP+ VIN – FILM

* Ako je u pitanju Orahov smotavac, sa tretmanom treba početi već proleće

  • Orahova žuta lisna vaš (Chromaphis juglandicola)

Orahova žuta lisna vaš je sitan insekt, dužine do 1 mm. Razvija kolonije na naličju lista, posle čega se oni sasušuju i otpadaju. Pogodna je za razvoj gljive čađavice.

  • Žuto-mrka orahova lisna vaš (Callipterus juglandis).

Žuto-mrka vaš je nešto veća od žute, dugačka oko 3 mm. . U toku leta ima više generacija, a ostali simptomi su isti kao kod žute vaši.

TRETMAN ZA VAŠI:

I faza, sredina maja, tretirati sa Nurelle DDespot+ VIN – FILM

II faza, sredina juna, tretirati sa Afinex 20 SPLOBO+ VIN – FILM

III faza, početak jula, tretirati sa Reldan 22 ECili KOZMA

    • Orahova grinja (Eriophyes tristiatus)

Orahova grinja (Eriophyes tristiatus)

Orahova grinja (Eriophyes tristiatus) | Wikipedia

Orahova grinja napada listove, ali ne pravi toliko veliku štetu. Na naličju lista stvaraju se ulegnuća sa gustim belim maljama koje kasnije postaju mrke boje, dok se na licu pojavljuju ispupčenja u vidu plikova. Suzbijanje se može vršiti mehaničkim uklanjanjem i spaljivanjem napadnutih listova, ali se ipak preporučuje i tretman adekvatnim sredstvima.

TRETMAN ZA GRINJU:

I faza, krajem aprila, tretirati sa Nitropol S

II faza, početak jula, tretirati sa Akaristopili BYFIN 100 EC+ VIN – FILM

III faza, krajem jula, tretirati sa Vantex 60 CSili Coragen 20 SC+ SANMITE 20 WP+ VIN – FILM

* Pored gore navedenih štetočina na orahu se razvijaju i populacije šljivinog smotavca (Cydia funebrana Tr.), orahove muve (Rhagoletis completta) i dudovca (Hyphantria cunea Drury).

Najčešće bolesti oraha

Najčešće bolesti oraha i kako ih tretirati!

By Bolesti i štetočine

2 najčešće bolesti koje uništavaju orah: Evo kako da vi uništite njih!

Najopasnije bolesti oraha su siva lisna i crna, odnosno bakteriozna pegavost. Ukoliko se ne tretiraju, one vrlo lako mogu uništiti vaše prinose, i to ne samo u jednoj, nego i u narednim godinama.

bolesti oraha

Foto: Nenad Vranic

* Siva lisna pegavost oraha

Siva lisna pegavost je najčešće oboljenje oraha, čiji prvi znaci se javljaju najčešće krajem maja. Manifestuje se u vidu pega na listu, lisnim drškama, letorastima i plodovima. Pege su u početku sive u sredini, okruglaste, nepravilno razmeštene po listu, veličine do 2 cm. Kasnije se uvećavaju i tamne, što čini da se listovi deformišu ili suše i otpadaju. A ako ovo ne budete tretirali, i naredne godine ćete dobiti znatno manje plodova.

Sakupljanje i spaljivanje opalog lišća i plodova tokom jeseni su dobra prevencija, ali za ovaj problem postoji i dobra hemijska zaštita. Potrebno je, sa više različitih sredstava, uraditi pet tretmana od aprila do jula. Kompletan raspored tretmana možete videti u tabeli.

tretman period suzbijanje

I krajem aprila Cuprablau Z Ultra ili Funguran-Oh ili Fungohem Sc+ Dithane Dg Neo Tec

II sredina maja Balear 720-Sc+ Tebukon 250 Ew

III sredina juna Syllit 400 Scili Agrodin 65 WP

IV početak jula Captan 80 WG

V krajem jula Penncozeb WGili Dithane DG NEO TEC

* Crna (bakteriozna) pegavost oraha                   

Crna pegavost oraha se manifestuje u vidu pega na lišću, lisnim drškama, letorastima, cvetovima i plodovima. U početku pege su bezbojne,dok kasnije tamne, da bi na kraju pocrnele. Brzo se šire i izazivaju sušenje lišća, što zaustavlja sve njegove životne funkcije. Ako je infekcija nastala u kasnijim fazama razvoja rese produkuju zaražen polen. I tada postoji velika opasnost da se bolest nekontrolisano proširi i na susedna, zdrava stabla. Preventivne mere borbe su mehaničko uklanjanje obolelih letorasta, sakupljanje i spaljivanje lišća, mladara i zaraženih plodova. Od hemijskih mera imate nekoliko izbora. Najbolja sredstva koja možete naći kod nas su Cuprablau Z Ultra i Funguran-Oh, kao i Fungohem Sc koji se koristi u kombinaciji sa Dithane Dg Neo Tec. Tretmani se mahom vrše u aprilu.